CPU

« Quay trở lại Từ điển

CPU( Central Processing Unit)  bộ xử lý trung tâm,  các mạch điện tử trong máy, nhiệm vụ của CPU là xử lý thông tin, tính toán các dữ liệu.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"CPU," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/06/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/cpu/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển