arXiv

« Quay trở lại Từ điển

arXiv.org được công nhận rộng rãi là một trong những kho lưu trữ kỹ thuật số truy cập mở thành công nhất. Vào tháng 8 năm 1991, Paul Ginsparg sáng lập arXiv như một kho lưu trữ cho các bản thảo trong ngành Vật lý. Ngày nay, nó đã được mở rộng và đóng vai trò quan trọng đối với toán học, khoa học máy tính, sinh học định lượng, tài chính định lượng và thống kê. arXiv giúp công bố nhanh các công trình khoa học. Thông qua việc cấp quyền truy cập mở cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới, arXiv làm cho khoa học trở nên dân chủ hơn.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"arXiv," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 24/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/arxiv/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển