AI Dota 2, đến gamer chuyên nghiệp cũng phải ngả mũ.

*Open AI: Là đơn vị tạo ra AI Dota 2. Đồng thời là tổ chức phi lợi nhuận, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo nhằm thức đẩy và phát triển AI thân thiện theo cách có lợi và an toàn cho nhân loại. Các gamer chuyên nghiệp đã đánh bại trí tuệ nhân tạo … Đọc tiếp