tqdm

« Back to Glossary Index

tqdm là một tiện ích của python, từ này có nghĩa là “tiến trình” trong tiếng Ả Rập (taqadum, تقدّم) . Trong python, nó giúp hiển thị các vòng lặp dưới dạng một giao diện tiến độ một cách thông minh – chỉ cần bọc bất kỳ vòng lặp nào bằng tqdm và bạn không phải lo cài đặt hiển thị tiến trình cho nó nữa.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"tqdm," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/tqdm/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →