tqdm

« Quay trở lại Từ điển

tqdm là một tiện ích của python, từ này có nghĩa là “tiến trình” trong tiếng Ả Rập (taqadum, تقدّم) . Trong python, nó giúp hiển thị các vòng lặp dưới dạng một giao diện tiến độ một cách thông minh – chỉ cần bọc bất kỳ vòng lặp nào bằng tqdm và bạn không phải lo cài đặt hiển thị tiến trình cho nó nữa.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"tqdm," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/tqdm/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển