SVM

« Back to Glossary Index

SVM (Support Vector Machine) là một thuật toán học máy có giám sát, sử dụng kỹ thuật ánh xạ dữ liệu vào một không gian nhiều chiều hơn để thuận tiện cho việc tìm ra ranh giới phân chia dữ liệu.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"SVM," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 05/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/svm/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →