IoU

« Back to Glossary Index

Viết tắt của Intersection over Union, là phép đo trong xử lý ảnh dựa trên Intersection (phép giao) và Union (phép hợp). Nó là tên gọi của chỉ số Jaccard trong xử lý ảnh.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"IoU," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/01/2021, URL: https://trituenhantao.io/glossary/iou/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →