IoU

« Quay trở lại Từ điển

Viết tắt của Intersection over Union, là phép đo trong xử lý ảnh dựa trên Intersection (phép giao) và Union (phép hợp). Nó là tên gọi của chỉ số Jaccard trong xử lý ảnh.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"IoU," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/01/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/iou/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển