Entropy

« Back to Glossary Index

Entropy trong học máy và lý thuyết thông tin nói chung là thước đo tính ngẫu nhiên của thông tin đang được xử lý. Entropy càng cao, càng khó rút ra bất kỳ kết luận nào từ thông tin đó. Tung một đồng xu là một ví dụ về thông tin ngẫu nhiên, trong trường hợp này Entropy đạt cực đại bằng 1, không có kết luận nào giúp dự đoán được kết quả tung đồng xu.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Entropy," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/03/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/entropy/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →