crawl

« Back to Glossary Index

Crawl là một thuật ngữ mô tả quá trình thu thập dữ liệu trên internet thông qua các chương trình tự động.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"crawl," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 12/06/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/crawl/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →