crawl

« Quay trở lại Từ điển

Crawl là một thuật ngữ mô tả quá trình thu thập dữ liệu trên internet thông qua các chương trình tự động.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"crawl," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 12/06/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/crawl/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển