CFG

« Back to Glossary Index

Trong lý thuyết về ngôn ngữ hình thức, context-free grammar (CFG) được dịch là ngôn ngữ phi ngữ cảnh, là ngữ pháp mà mọi luật sinh có dạng:

Với A là một ký hiệu nonterminal, α là một chuỗi các ký hiệu terminal hoặc nonterminal, chuỗi này có thể rỗng.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"CFG," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 10/01/2021, URL: https://trituenhantao.io/glossary/cfg/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →