word-by-word

« Back to Glossary Index

Dùng để chỉ việc dịch ngôn ngữ theo từng từ một, khiến cho câu văn được dịch sai ngữ pháp hoặc khó hiểu đối với người bản ngữ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"word-by-word," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 31/01/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/word-by-word/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →