VAE

« Quay trở lại Từ điển

VAE là viết tắt của Variational Auto Encoder, một kiến trúc Auto Encoder có điều chỉnh giúp giảm thiểu overfitting.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"VAE," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 31/07/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/vae/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển