Thuật toán tiến hóa

« Quay trở lại Từ điển

Thuật toán tiến hóa (EA) được lấy cảm hứng từ các khái niệm trong Tiến hóa Darwin. Các giải pháp đóng vai trò của từng sinh vật trong quần thể. Sự pha trộn của các giải pháp tiềm năng cho một bài toán được đưa ra ngẫu nhiên. Sau đó, các cá thể khỏe mạnh nhất được chọn để nhân bản và các cá thể (giải pháp) kém bị loại bỏ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Thuật toán tiến hóa," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 16/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/thuat-toan-tien-hoa/, Ngày truy cập: 07/06/2023.
« Quay trở lại Từ điển