Thành phần từ

« Back to Glossary Index

Thành phần từ (Subword) là chuỗi các ký tự được tạo nên bởi việc xóa đi một số ký tự trong từ gốc.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Thành phần từ," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/thanh-phan-tu/, Ngày truy cập: 03/02/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →