SMT

« Quay trở lại Từ điển

Dịch máy thống kê là một phương pháp dịch máy, trong đó các bản dịch được tạo ra trên cơ sở các mô hình thống kê có các tham số được bắt nguồn từ việc phân tích các cặp câu song ngữ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"SMT," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 30/06/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/smt/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển