SMT

« Back to Glossary Index

Dịch máy thống kê là một phương pháp dịch máy, trong đó các bản dịch được tạo ra trên cơ sở các mô hình thống kê có các tham số được bắt nguồn từ việc phân tích các cặp câu song ngữ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"SMT," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 30/06/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/smt/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →