rule-based

« Quay trở lại Từ điển

Trong khoa học máy tính, một hệ thống rule-based (dựa trên quy tắc) là một tập hợp các câu lệnh “if-then” (“nếu-thì”), theo đó khi điều kiện thỏa mãn, các hoạt động của hệ thống ứng với điều kiện đó được thực hiện.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"rule-based," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 08/02/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/rule-based/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển