RNN

« Back to Glossary Index

Mạng nơ ron hồi quy (RNN) là một lớp các mạng nơ ron nhân tạo trong đó đầu ra từ bước trước được cung cấp làm đầu vào cho bước hiện tại.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"RNN," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/rnn/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →