Prolog

« Back to Glossary Index

Prolog là một ngôn ngữ lập trình. Tên gọi Prolog được xuất phát từ cụm từ tiếng Pháp Programmation en logique, nghĩa là “lập trình theo logic”

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Prolog," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 25/07/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/prolog/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →