Prolog

« Quay trở lại Từ điển

Prolog là một ngôn ngữ lập trình. Tên gọi Prolog được xuất phát từ cụm từ tiếng Pháp Programmation en logique, nghĩa là “lập trình theo logic”

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Prolog," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 25/07/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/prolog/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển