OOV

« Back to Glossary Index

Out-of-Vocabulary (OVV) là hiện tượng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, khi mô hình gặp phải những từ vựng không nằm trong tập ngữ liệu mà nó được huấn luyện. Để mô hình vẫn có thể hoạt động được (không bug), một token đặc biệt (thường đặt tên là UNK) sẽ được dùng để biểu diễn chung tất cả các từ này.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"OOV," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/oov/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →