One-hot

« Quay trở lại Từ điển

Trong các mạch kỹ thuật số và học máy, one-hot là một nhóm các bit trong đó các tổ hợp giá trị cho phép là các bit có một bit cao (1) và tất cả các bit khác thấp (0). Một khái niệm gần gũi với nó là one-cold, theo đó tất cả các bit là ‘1’ ngoại trừ một bit ‘0’.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"One-hot," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/06/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/one-hot/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển