NMS

« Quay trở lại Từ điển

Non Maximum Suppression là một phương pháp thị giác máy giúp tìm ra một đối tượng duy nhất trong số các đối tượng trùng lặp.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"NMS," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/01/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/nms/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển