NLI

« Quay trở lại Từ điển

Natural-language interpretation – Giải thích ngôn ngữ tự nhiên (NLI) là một chủ đề nghiên cứu của xử lý ngôn ngữ tự nhiên liên quan đến năng lực của máy trong việc hiểu ngôn ngữ của con người.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"NLI," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/nli/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển