n-gram

« Back to Glossary Index

n-gram là một chuỗi các từ xuất hiện trong một cửa sổ nhất định trong đó n đại diện cho kích thước cửa sổ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"n-gram," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/07/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/n-gram/, Ngày truy cập: 03/02/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →