Máy Turing

« Quay trở lại Từ điển

Máy Turing là một mô hình toán học định nghĩa một máy giả định. Máy này thao tác các ký hiệu trên một dải băng theo một tập luật (quy tắc) dài vô hạn. Mặc dù đơn giản, máy Turing có thể mô phỏng được logic của thuật toán máy tính bất kỳ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Máy Turing," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 09/01/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/may-turing/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển