I/O

« Quay trở lại Từ điển

I/O là viết tắt của Input/Output (io hay IO), có nghĩa là đầu ra / đầu vào hay nhập/xuất. Nó nói đến sự giao tiếp giữa một hệ thống xử lý thông tin, như máy tính, và thế giới bên ngoài, có thể là con người hoặc một hệ thống xử lý thông tin khác.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"I/O," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 27/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/i-o/, Ngày truy cập: 23/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển