I/O

« Back to Glossary Index

I/O là viết tắt của Input/Output (io hay IO), có nghĩa là đầu ra / đầu vào hay nhập/xuất. Nó nói đến sự giao tiếp giữa một hệ thống xử lý thông tin, như máy tính, và thế giới bên ngoài, có thể là con người hoặc một hệ thống xử lý thông tin khác.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"I/O," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 27/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/i-o/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →