Hộp đen

« Quay trở lại Từ điển

Trong khoa học, điện toán và kỹ thuật, hộp đen là một thiết bị, hệ thống hoặc đối tượng có thể được xem xét theo các yếu tố đầu vào và đầu ra, mà không quan tâm về hoạt động bên trong của nó.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Hộp đen," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 17/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/hop-den/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển