greyscale

« Quay trở lại Từ điển

grayscale hay greyscale là một hệ thống màu có mô hình màu đơn giản nhất với 256 cấp độ xám biến thiên từ màu đen đến màu trắng.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"greyscale," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 22/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/greyscale/, Ngày truy cập: 22/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển