First-order logic

« Quay trở lại Từ điển

Có thể dịch là logic bậc (thứ) nhất là một tập hợp các hệ thống được chuẩn hóa (chính quy), sử dụng trong toán học, triết học, ngôn ngữ học và khoa học máy tính. Nó có các tên gọi khác như logic vị từ, logic định lượng và tính toán vị từ bậc nhất.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"First-order logic," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 01/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/first-order-logic/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển