Cross-validation

« Quay trở lại Từ điển

Có thể dịch là xác thực chéo hoặc kiểm chứng chéo, là phương pháp chia nhỏ dataset để kiểm chứng hiệu quả của mô hình trên từng phần riêng biệt.

« Quay trở lại Từ điển