Conditional Random Fields

« Quay trở lại Từ điển

Trường ngẫu nhiên có điều kiện (CRF) dự đoán các nhãn không chỉ dựa trên từ mà còn tính đến vùng lân cận. Điều này có ý nghĩa, một chuỗi các thực thể hoặc nhãn thường tồn tại một mẫu nhất định. CRF được sử dụng rộng rãi để mô hình hóa thông tin theo thứ tự. Một số ví dụ có thể kể đến là gán nhãn theo trình tự, giải mã trình tự gen hoặc thậm chí phát hiện đối tượng và phân đoạn hình ảnh trong thị giác máy tính.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Conditional Random Fields," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/06/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/conditional-random-fields/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển