computational graph

« Quay trở lại Từ điển

Biểu đồ tính toán là cách biểu diễn các bước tính toán dưới dạng một biểu đồ có hướng. Trong đó mỗi nút tương ứng với các phép toán hoặc hoặc biến.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"computational graph," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 24/02/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/computational-graph/, Ngày truy cập: 23/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển