classifier

« Quay trở lại Từ điển

Trong machine learning, có thể dịch là bộ phân lớp, đây là một mô hình hoặc thuật toán có nhiệm vụ gán từng thực thể với nhãn của lớp (nhóm) tương ứng.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"classifier," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 18/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/classifier/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển