BLEU

« Quay trở lại Từ điển

BLEU là viết tắt của Bilingual Evaluation Understudy, là phương pháp đánh giá một bản dịch dựa trên các bản dịch tham khảo

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"BLEU," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/07/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/bleu/, Ngày truy cập: 04/06/2023.
« Quay trở lại Từ điển