Batch

« Back to Glossary Index

Batch là một nhóm (một mẻ, một lô) các mẫu huấn luyện. Việc huấn luyện dữ liệu theo từng lô giúp tăng tốc độ do tận dụng được lợi thế của phép tính ma trận trên GPU.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Batch," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/batch/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →