Batch

« Quay trở lại Từ điển

Batch là một nhóm (một mẻ, một lô) các mẫu huấn luyện. Việc huấn luyện dữ liệu theo từng lô giúp tăng tốc độ do tận dụng được lợi thế của phép tính ma trận trên GPU.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Batch," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/batch/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển