augment

« Back to Glossary Index

Thuật ngữ để chỉ việc làm gia tăng dữ liệu bằng cách tạo ra các biến thể từ dữ liệu gốc.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"augment," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 12/06/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/augment/, Ngày truy cập: 02/12/2022.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →