amateur

« Quay trở lại Từ điển

Có thể dịch là người nghiệp dư, một người theo đuổi một hoạt động hoặc lĩnh vực nghiên cứu nào đó độc lập với nguồn thu nhập của họ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"amateur," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 12/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/amateur/, Ngày truy cập: 23/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển