amateur

« Back to Glossary Index

Có thể dịch là người nghiệp dư, một người theo đuổi một hoạt động hoặc lĩnh vực nghiên cứu nào đó độc lập với nguồn thu nhập của họ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"amateur," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 12/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/amateur/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →