Algorithm

« Quay trở lại Từ điển

Thuật toán hay giải thuật là tập hợp các bước và quy tắc được thiết kế để chỉ dẫn máy tính tìm ra lời giải của một bài toán.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Algorithm," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/algorithm/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển