TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Vũ khí tấn công mạng AI

Các chuyên gia công nghệ AI tin rằng các cuộc tấn công an ninh mạng trong năm tới sẽ càng tinh vi hơn khi sử dụng trí tuệ nhân tạo. Số lượng các cuộc tấn công sẽ không suy giảm dù có sự can thiêp từ các tổ chức an ninh mạng quốc