DOC2VEC – Phương pháp Vector hóa văn bản

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu qua về phương pháp Word2Vec. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu mô hình Doc2vec, cách xây dựng mô hình và mối quan hệ với phương pháp Word2vec và những điểm mạnh của phương pháp. Tại sao Doc2Vec lại cần thiết? Trên thực tế, dữ liệu … Đọc tiếp