NSP

« Back to Glossary Index

NSP là viết tắt của Next Sentence Prediction. Đây là cơ chế huấn luyện yêu cầu mô hình phải dự đoán xem hai câu bất kỳ có phải là hai câu liên tiếp trong một văn bản hay không.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"NSP," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/nsp/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →