grayscale

« Back to Glossary Index

grayscale hay greyscale là một hệ thống màu có mô hình màu đơn giản nhất với 256 cấp độ xám biến thiên từ màu đen đến màu trắng.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"grayscale," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 22/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/grayscale/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →