GIT

« Back to Glossary Index

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán. Nhờ Git, việc quản lý code và làm việc nhóm của Nhà phát triển phần mềm trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"GIT," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 05/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/git/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →