CUDA

« Back to Glossary Index

CUDA viết tắt cho Compute Unified Device Architecture là nền tảng phát triển bởi NVIDIA bao gồm driver cho phần cứng, API và các thư viện tối ưu tính toán trên GPU.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"CUDA," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 29/08/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/cuda/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →