CPU

« Back to Glossary Index

CPU( Central Processing Unit)  bộ xử lý trung tâm,  các mạch điện tử trong máy, nhiệm vụ của CPU là xử lý thông tin, tính toán các dữ liệu.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"CPU," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/06/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/cpu/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →