Classification

« Back to Glossary Index

Classification là bài toán phổ biến trong học máy. Nó có thể dịch là phân lớp hay phân loại. Đây là bài toán yêu cầu một hệ thống xếp các đối tượng vào một nhóm cho trước.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Classification," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/11/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/classification/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →