SRL

« Quay trở lại Từ điển

SRL – Semantic Role Labeling (Gán nhãn vai trò ngữ nghĩa) là quá trình gán nhãn các từ hoặc cụm từ với các vai trò ngữ nghĩa tương ứng trong câu (Ví dụ tác nhân, mục tiêu, kết quả…)

Ghi chú: Một số tài liệu cũ dịch cụm từ này Đánh dấu vai nghĩa

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"SRL," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 01/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/srl/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển