Multi-Task Learning

« Quay trở lại Từ điển

Các bộ dữ liệu để huấn luyện một mô hình thường không lớn. Chỉnh sửa các đặc trưng thủ công không chỉ tốn nhiều công sức mà còn có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình. Để giảm thiểu vấn đề này, huấn luyện kết hợp nhiều mô hình sẽ tối đa hóa thông tin có sẵn cho mỗi mô hình, từ đó cải thiện hiệu suất.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Multi-Task Learning," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/06/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/multi-task-learning/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển