et al.

« Quay trở lại Từ điển

“Et al.” (phát âm: /et ˈæl/) là viết tắt của thuật ngữ Latinh “et alia,” có nghĩa là “và những người khác”. Nó được sử dụng trong các trích dẫn học thuật khi đề cập đến một nguồn có nhiều tác giả.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"et al.," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 24/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/et-al/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển